І тиждень (11-15.01.2021)

Інформатика:

ü Підручник § 12 ст. 119-133

Біологія:

Опрацювати параграф 27 завд.ст.109 та параграф 28 завд.ст.113

Захист України:

Опрацювати параграф 16 завд.1-6 ст.70

Технології:

Навчальний модуль "Техніки декоративно-ужиткового мистецтва. Поняття про декоративно-ужиткове мистецтво. Історія технік і технологій декоративно-ужиткового мистецтва (див.підручник)

Хімія:

Клас Дата Тема Посилання на матеріали Завдання для виконання
10 14.01 Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості. Лабораторний дослід1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах. https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-
karbonovi-kisloti-170200.html


https://www.youtube.com/watch?v=SPqifB9aEWk&ab_channel=%D0%A1%D
0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%
D0%BD%D0%B0%D0%93%D0%B0%D1%80%
D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0
Опрацювати § 20 ,скласти конспект виконати впр12 стор 55
10 21.01 Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-karbonovi-kisloti-170200.html Опрацювати § 20 виконати впр15 стор 97

Iсторiя України:

п.18, завд. 4,6, с.128

Громадянська освiта:

п. 27-28, завд. на с.125.

Всесвiтня iсторiя:

п. 17, завд II.1,3; завд. III.2, с. 114

Географія

11.01.21 Прочитати та проаналізувати параграф 15, записати тему, план, опорний конспект.

12.01.21 Прочитати та проаналізувати параграф 16, записати тему, план. Користуючись опорною схемою на початку параграфа, складіть і запишіть комплексну економіко-географічну характеристику Білорусі.

Алгебра:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
1 11.01 Формули зведення Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П. 24, № 24.1, 24.3(1,3,5). Д/з № 24.2, 24.3(2,4)
2 12.01 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П. 24, № 24.4(1,3,4), 24.5. Д/з № 24.4(2), 24.6
3 13.01 Формули подвійного, потрійного і половинного аргументу Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П. 25, № 25.1, 25.3, 25.7. Д/з № 25.2, 25.8
4 14.01 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П. 25, № 25.9, 25.16. Д/з № 25.10, 25.18(1)
5 14.01 Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П. 26, № 26.1, 26.3, 26.5. Д/з № 26.2, 26.4(1,2)
6 15.01 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П.26, № 26.7, 26.13. Д/з № 26.8(1-3), 26.14

Геометрія:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
1 11.01 Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П. 8-9, № 9.5, 9.7, 9.10. Д/з № 9.6, 9.11
2 12.01 Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П. 9, № 9.13, 9.14. Д/з № 9.15
3 13.01 Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П. 9, № 9.16, 9.18. Д/з № 9.17

Фізика:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
1 11.01 Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань https://www.youtube.com/watch?v=cmj141UkAGM&t=112s § 20
2 14.01 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння. https://www.youtube.com/watch?v=f9DoosHz8SU Виконати необхідні у відео розрахунки, завдання та записи. Зробити висновок
3 15.01 Резонанс https://www.youtube.com/watch?v=Z5abNGnmx3M § 21, Впр.21(2)

Англійська мова:

1.С.115 записати слова у словник із перекладом і вивчити, впр.1-3 с.112 усно, впр. 4 с.115 письмово.

2.Впр.5 с.115 письмово, впр.6-7 с.116 письмово, впр.8-9 с.117 усно.

Українська мова:

12.01 § 29, Впр. 3,4,5. § 30, Впр. 5. Д/з: Впр.7 (с.92), Впр.7 (с.96)

13.01 § 31,Впр. 2,3. Д/з: Впр. 5 (с.99)

Українська література:

11.01 Скласти конспект теми «Модерна українська проза»

15.01 Прочитати новелу «Intermezzo»

ІІ тиждень (18-22.01.2021)

Iсторія України

п.19, завд. 3-5, с.135.

Всесвiтня iсторiя

п.18, завд. II..2, с.120

Технології:

1ур.технології і техніки створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва

2ур. вишивка. Техніки вишивки.

Біологія

Повторити п.28. Виконати Практичну роботу 1 на ст.112 та п.29, таблиця на ст.116

Захист України

Опрацювати п.17 та П.18

Хімія:

10 21.01 Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-karbonovi-kisloti-170200.html Опрацювати § 20 виконати впр15 стор 97

Інформатика:

ü Підручник § 13 ст. 134-144

Англійська мова:

1. Впр. 1 с.117 письмово, впр. 3 с.118 письмово, впр. 4 с.118 зробити письмовий переклад речень, виділені слова з цієї вправи записати у словник

2. Впр. 5 с.119 письмово, впр. 6-7 с.120 письмово, повторити фразові дієслова

Географія

18.01.21. Опрацювати параграфи 17, 18. Записати тему, план , поширений конспект за планом теми. На економічній карті Росії знайти і вільно показувати найбільші міста Росії, найбільші річкові, морські порти, аеропорти, газопроводи, нафтопроводи, центри виробництв вторинного сектору. Повторити параграфи 10 – 16, підготуватись до узагальнення за темою «Країни Європи».

19.01.21. Виконати тестові завдання за темою «Країни Європи», результати записати у зошити. Тест.

Алгебра:

7 18.01 Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 П.26, № 26.1, 26.3. Д/з: 26.2, 26.4 (1,2)
8 19.01 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацюйте п.26 (після приклад 1). Виконайте № 26.5, 26.7. Д/з: 26.6. Готуйтеся до самостійної роботи по п.26
9 20.01 Спрощення тригонометричних виразів Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторити формули та виконати № 26.7. Д/з: 27.7(1-2)
10 21.01 Спрощення тригонометричних виразів Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 https://www.youtube.com/watch?v=Uz_BrSacUI0 Виконати зі збірника ЗНО № 7.1-7.6 та 7.14-7.15. Д/з: 7.7-7.9
11 21.01 Спрощення тригонометричних виразів Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Виконати зі збірника ЗНО № 7.10-7.13, 7.17-7.18. Д/з: 7.19, 7.7-7.8
12 22.01 Спрощення тригонометричних виразів Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Виконати зі збірника ЗНО № 7.27-7.30. Д/з: 7.33-7.34

Геометрія:

4 18.01 Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини https://www.youtube.com/watch?v=IZ_cbOsL6wY п.9. № 9.14, 9.16, 9.18. Д/з: № 9.12.
5 19.01 Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678
6 20.01 Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри https://naurok.com.ua/test/perpendikulyarnist-ploschin-737475/set Д/з: № 9.22

Фізика:

4 18.01 Механічні хвилі https://www.youtube.com/watch?v=oYBt6bdz2ZM&feature=youtu.be Опрацювати § 22 (конспект). Виконати Впр. 22(1, 2) та експериментальне завдання на с. 140.
5 21.01 Звукові хвилі https://www.youtube.com/watch?v=t1cL9CdDqAM Опрацювати § 23, виконати Впр. 23 (1,3). Д/з: Впр.23 (2)
6 22.01 Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=fkd3A0h173A Виконати завдання з відео

29.03-02.04:

Алгебра:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
29.03 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2062479 Виконати тест
30.03 Контрольна робота № 10 за темою: «Похідна функції» https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5863622 Виконати контрольну роботу
31.03 Ознака сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції https://youtu.be/u-433NKOLaI Опрацюйте відео: запишіть тему, конспект, завдання. Д/з: № 39.2
01.04 Екстремуми функції https://youtu.be/ArWs0aJ3rvk Опрацюйте відео: запишіть тему, конспект, завдання. Д/з: № 40.7(1)
01.04 Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції. Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Виконати № 40.10, 40.12 Д/з: № 40.11
02.04 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Виконати № 40.14, 40.20 Д/з: № 40.15

Геометрія:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
29.03 Вектори у просторі. Дії над векторами https://naurok.com.ua/prezentaciya-di-nad-vektorami-suma-i-riznicya-vektoriv-224081.html Опрацюйте презентацію (з конспектом), виконайте завдання
30.03 Вектори у просторі. Дії над векторами Повторити п.18, виконати № №18.3. Д/з: п.18, №18.4
31.03 Вектори у просторі. Дії над векторами. Самостійна робота https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3350241 Повторити п.18 Виконати тест

Фізика:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
29.03 Механічні властивості твердих тіл https://www.youtube.com/watch?v=8xLkUzyU45g Опрацювати відеоурок із відповідними записами в зошит.
01.04 Контрольна робота № 5 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6144412 Виконати тест за покликанням
02.04 Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії https://www.youtube.com/watch?v=Kp3tQBATCEI Опрацювати §36, виконати Впр.36(1)

Інформатика:

ü Створення та адміністрування сайту.

Проаналізувати § 21, ст. 204-212

Технології:

Навчальний модуль "Техніки декоративно-ужиткового мистецтва". Виготовлення предмету інтер"єру

Біологія:

п.42 завд.ст.167

п.43 завд. ст 171

Хімія:

повторити п. 15-23 Оксигеновмісні органічні сполуки

Захист України

п. 33

п.34

05.04-09.04:

Алгебра:

05.04 Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка https://www.youtube.com/watch?v=Itbt0YiNqkA Записати алгоритм дослідження, №1-20 (збірник)
06.04 Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 №25-30. Д/з: №33, 35
07.04 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 № 66, 76. Д/з: № 98
08.04 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 №99 зі збірника
08.04 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1324221 Виконати самостійну роботу за посиланням
09.04 Знаходження найбільшого і найменшого значень функції. https://www.youtube.com/watch?v=PGt0kwS_REs П. 41, № 41.3. Д/з: №41.2

Геометрія:

05.04 Координати вектора. Дії над векторами, що задані координатами Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 № 18.9, 18.13. Д/з: №18.10
06.04 Координати вектора. Дії над векторами, що задані координатами Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацювати п.19. № 19.4, 19.6. Д/з: № 19.5.
07.04 Самостійна робота № 9. Підготовка до контрольної роботи Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Виконайте самостійну роботу (1 варіант). Д/з: підготуватися до контрольної роботи.

Фізика:

05.04 Робота в термодинаміці https://www.youtube.com/watch?v=2NAVtz43Yic §37, Впр.37(2)
08.04 Розв'язування задач §37, Впр.37(2). Д/з: Впр.37(3)
09.04 Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес https://www.youtube.com/watch?v=Jib7pFlaSIk §38, Впр.38(2). Д/з: Впр.38(6)


Інформатика:

ü Створення та адміністрування сайту. Практична робота 8

Проаналізувати § 22, ст. 208-212

Технології:

Навчальний модуль "Техніки декоративно-ужиткового мистецтва".

Виготовлення предмету інтер"єру

Біологія:

п.44 завд. ст. 175

п.45 завд. ст.179

Хімія:

контроль знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки".

12.04-16.04:

Алгебра:

12.04 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторити алгоритм дослідження функції, № 97-98
13.04 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторити алгоритм дослідження функції, № 95-96
14.04 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторити алгоритм дослідження функції, № 80-82
15.04 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторити алгоритм дослідження функції, підготуватися до контрольної роботи
15.04 Контрольна робота за темою: «Дослідження функцій за допомогою похідної» https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-na-temu-doslidzhennya-funkciy-za-dopomogoyu-pohidno-168987.html Виконати контрольну роботу за посиланням
16.04 Асимптоти графіка функції https://www.youtube.com/watch?v=rVFD5D0_IfU Опрацювати відео, виконати завдання.

Геометрія:

12.04 Контрольна робота https://naurok.com.ua/test/koordinati-vektora-rivnist-vektoriv-di-nad-vektorami-kolinearnist-vektoriv-perpendiklyarnist-vektoriv-2851.html Виконати контрольну роботу за посиланням
13.04 Скалярний добуток векторів Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацюйте п.20, виконайте № 20.3, 20.5. Д/з: № 20.4
14.04 Скалярний добуток векторів https://www.youtube.com/watch?v=8f4qhDxMpqA Повторити п.20, виконати № 20.7, 20.9. Д/з: № 20.8

Фізика:

12.04 Розв'язування задач Повторити §38, виконати Впр.38(3 та 6)
15.04 Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина https://www.youtube.com/watch?v=d8AI1-eztvE Опрацювати §39, виконати Впр. 39(2)
16.04 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторити § 36-39. Виконати №3-6 на с.236

Хімія:

15.04 Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. https://www.youtube.com/watch?v=2SaiBI2c278&ab_channel=MONUKRAINE Переглянути Відео-урок, прочитати § 24, скласти конспект

Інформатика:

Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа Проаналізувати § 23, ст. 213-218 .

Технології:

Навчальний модуль "Техніки декоративно-ужиткового мистецтва"

Біологія:

п.46 завд.ст.183

п 47 завд.ст.187

Хімія:

п 24 завд.1-5 ст.121

Захист України:

п 38


19.04-23.04:

Алгебра:

19.04 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 опрацювати п.42, виконати № 42.1, 42.3. Д/з: №42.2
20.04 Друга похідна. Поняття опуклості функції. Точки перегину Повторіть п.42, виконайте № 42.4, 42.6. Д/з: № 42.5
21.04 Знаходження проміжків опуклості та точок перегину Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацюйте відеоурок, запишіть все в зошит. Прочитайте п.42. Виконайте Дз:# 42,7(2), 42.10.
22.04 Розширена схема дослідження функції Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацюйте відеоурок і п. 43, виконайте #43.1
22.04 Розв’язування задач і вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацюйте відеоурок і п. 43, виконайте #43.1
23.04 Розв'язування задач і вправ Повторіть алгоритм дослідження в п.43, виконайте № 43.3(1-2). Д/з: п.43, №43.2(1)

Геометрія:

19.04 Скалярний добуток векторів https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8788150 Пройти тест за посиланням
20.04 Найпростіші геометричні місця точок у просторі. Рівняння площини і сфери Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацюйте п.21-22, виконайте № 21.1, 21.6, 22.1. Д/з: № 21.5
21.04 Найпростіші геометричні місця точок у просторі. Рівняння площини і сфери Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацюйте відеоурок і п. 21, виконайте #21.9, 21.12

Фізика:

19.04 Контрольна робота https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1576867 Пройти тест за посиланням
22.04 Захист учнівських проектів Підготувати проект
23.04 Абетка електростатики https://www.youtube.com/watch?v=MO9QlUflRS0 Опрацюйте відео: зробіть потрібні записи, виконайте завдання

Хімія:

22.04 Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну. Демонстрації 11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально). 12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально). Навчальні проекти 19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування. 20. Анілін – основа для виробництва барвників. 23. Виведення плям органічного походження. https://uroky.com.ua/aromatychni-aminy/ Переглянути Відео-урок, прочитати § 25 , скласти конспект

Інформатика:

Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа. Практична робота № 9 .Проаналізувати § 23, ст. 219-224 .

Технології:

Навчальний модуль "Техніки декоративно-ужиткового мистецтва"

Біологія:

п.48 завд.ст.191

п. 49 завд.ст.195

Захист України:

п. 40-42

26.04-30.04:

Алгебра:

26.04 Розв'язування вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторити алгоритм дослідження функції, виконати № 43.3(3,4). Д/з: п.43, №43.3(5)
27.04 Застосування похідної до розв'язування рівнянь та нерівностей https://www.youtube.com/watch?v=ZsWIOwmy1Nc Опрацюйте відео, виконайте відповідні записи
28.04 Розв'язування задач Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Виконати № 443.5, 43.6
29.04 Застосування похідної до розв'язування задач, зокрема прикладного змісту Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678
29.04 Застосування похідної до розв'язування задач, зокрема прикладного змісту https://www.youtube.com/watch?v=Fr230DXcD0k повторити п.35, опрацювати відео, виконайте № 1 з кожного варіанта.
30.04 Розв'язування задач Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторіть п.35(геометричний зміст похідної) та виконайте завдання 2 з кожного варіанта

Геометрія:

26.04 Найпростіші ГМТ: рівняння площини та сфери(самостійна робота) https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7803837 Пройти тест за посиланням
27.04 Координатний і векторний методи розв'язування задач Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 https://www.youtube.com/watch?v=Seak9hPI0fc&feature=youtu.be Опрацювати відео, зробити всі записи та завдання
28.04 Координатний і векторний методи розв'язування задач повторити конспект, виконати № 22.12, 22.17

Фізика:

26.04 Абетка електростатики. Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=VFattUpAtR0 Опрацювати відеоурок за посиланням (зробити всі записи з відео, виконати завдання)
29.04 Електричне поле https://www.youtube.com/watch?v=WXUSgMaIcI4 Опрацюйте відео та параграф 41 у підручнику, виконайте Впр.41(1)
30.04 Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=1VYNB8l8rwY&t=4s Повторіть параграф 41, виконайте Впр.41(2)

Інформатика:

Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.

Проаналізувати § 24, ст. 225-231.

Хімія:

10 29.04 Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди. Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій). Лабораторні досліди 3. Біуретова реакція. 4. Ксантопротеїнова реакція. Навчальні проекти 21. Синтез білків. 22. Збалансоване харчування – запорука здорового життя. https://www.youtube.com/watch?v=6gWc0fnyEoA&ab_channel=MONUKRAINE Переглянути Відео-урок, прочитати §26 , скласти конспект

Захист України:

п.44

п.45

Біологія:

п.53 завд. ст.210

п.54 завд.ст. 214

п.55 завд.ст.218

Технології:

Навчальний модуль "Техніки декоративно-ужиткового мистецтва"

05.05-07.05:

Алгебра:

05.05 Розв'язування задач https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3088102 Опрацювати презентацію, виконати тест за посиланням
06.05 контрольна робота на тему "Застосування похідної до розв'язування задач, зокрема прикладного змісту" виконати контрольну роботу
06.05 Повторення та систематизація навчального матеріалу. Функції, їхні властивості та графіки Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторіть параграф 1 (п.1-7), виконайте №44.3-44.6. Д/з: № 44.8
07.05 розв'язування вправ Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторіть п.1-7, виконайте № 44.7, 44.9, 44.10. Д/з: №44.11

Геометрія:

05.05 Перетворення у просторі https://www.youtube.com/watch?v=F3fkw22h0vw опрацювати відеоурок, виконати завдання

Фізика:

06.05 Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 параграф 42, виконати Впр. 42(1-2)
07.05 розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=rMUTDnHC9rM Повторіть параграф 41, опрацювати відео (зробити всі записи та завдання)

Хімія:

10 06.05 Письмова тематична (контрольна) робота https://vseosvita.ua/library/10-klas-kontrolna-robota-z-temi-nitrogenovmisni-organicni-spoluki-218439.html Пройти тест у пыдручнику на стр 136-138

Технології:

Навчальний модуль "Техніки декоративно-ужиткового мистецтва"

Біологія:

п.56 завд.ст.222

п.57 завд.ст.226

Захист України:

п.46

Кiлькiсть переглядiв: 72

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Липень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031