І тиждень (11-18.01.2021)

Російська мова:

12.01 &34,35 упр 235,237,239 Дз упр 240 (а)

14 .01- урок развития речи, упр 241 (стр. 130-131) Дз упр 244

Алгебра:

1. 11.01 Функція ; її графік і властивості

§12 №371 №377 №379 №384(3)

д/з §12 №385(2) №314

2. 13.01 Функція та її графік

§13 №506 №508 №510 №512(1)

д/з §13 №509 №513(1)

Геометрія:

1. 12.01 Властивості бісектриси трикутника

§16 №550 №552 №554

д/з §16 №553

2. 14.01 Застосування подібності трикутників до розв'язування задач

§17 №564 №566 №574

д/з §17 №572 №577

Інформатика:

ü Підручник § 11 ст.81-86 (підручник 8 клас)

ü Підручник § 11 ст. 86-89, § 12 ст. 89-96

Біологія:

опр.параграф 28 завд.ст.128 та параграф 29 ст.132

Хімія:

опр.параграф 20 завд.1-4 письмово та завд.5,6 письмово

Трудове навчання:

Моя зачіска

Iсторiя України:

п. 24, завд. 2, с.164.

Всесвiтня iсторiя:

п. 11, завд. 11-12, с. 85.

Мистецтво:

п. 17-18, завд. 2-3, с.95.

Географія

13.01.21 Прочитати параграф 23, записати тему, план, конспект з обов’язковим визначенням понять і термінів. Виконати практичне завдання стор. 118

15.01.21 Прочитати параграф 24, записати тему, план. За допомогою тексту підручника і карт атласу скласти характеристику річкових систем України у вигляді таблиці

Назва річки Довжи- на Площа басейну Місце витоку Напрям течії Характер течії Режим річки Живле- ння Притоки річки Гирло річки

Виконати практичну роботу №7 (початок) – позначити річки.

Основи здоров'я

13.01.21 Прочитати параграф 13, записати тему, план, що таке духовність, життєві цінності, Піраміду потреб, алгоритм постановки і досягнення мети, опорні точки.

Фізика:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
1 12.01 Розв’язування задач Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторити §10-18, виконати №16 с.97
2 14.01 Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів https://www.youtube.com/watch?v=Npr2uwcD-ag §18

Англійська мова:

1.Впр. 1 с.106 усно, впр. 2 с.108 письмово, впр.3 с.109 усно.

2.С.115 записати слова у словник із перекладом і вивчити, впр.1 с.114 усно, продовжити речення після тексту(письмово), впр.2 с.116 письмово.

Українська мова

1. Опрацювати параграф 16. Виконати вправи 153, 159

2. Опрацювати параграф 17. Виконати вправи 163, 167

Українська література

1. Позакласне читання. Прочитати роман Володимира Малика «Черлені щити»

2. Література рідного краю. Читати вірші Павла Тичини для дітей. Два з них виписати в зошит і записати ідейно-художній аналіз.

ІІ тиждень (18-22.01.2021)

Iсторiя Укр. - п. 25, завд.3, пiдпитання 2-3, с.169.

Всесвiтня iсторiя - п. 13-14, завд.14, с.114

Біологія

Опрацювати п.30, завд.ст.136 та п.31, завд.ст.140

Хімія

Опрацювати п.21, завд.1-3 ст.82 та повторити П.21, завд.4-7 ст.82-83

Трудове навчання:

Проект Мій одяг - мій імідж. Види одягу та взуття. Засоби догляду. Добір одягу та взуття з метою формування іміджу.

Зарубіжна література

18.01-Данте , загальна характеристика творчості, аналіз сонету "В своїх очах вона несе кохання..."Д/з підготуватись до контрольної роботи

20.01- контрольна робота з теми "Середньовіччя"

Російська мова

19.01- &36,37,упр 245, 246, 248, 251ДЗ упр 252.

21.01- урок развития речи (тема из рубрики "пишем"), упр 253, 255, Дз упр 258

Алгебра

18.01 квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь

§14 #534 #538 #541(усно) 543(1¸3)

§14 #537 #544

20.01 множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа

§15 #559(усно) #561 564(н) #571

§15 #565 #575

Геометрія

19.01 розв'язання вправ

#1-3(усно) ст. 110 #7-12 ст. 111-112

§12-17 #4-6 ст.110

21.01 контрольна робота

#1-9 ст.111-112

Інформатика:

ü Підручник § 13 ст. 97 (підручник 8 клас)

ü Підручник § 14 ст. 98, § 36 ст. 237-239

Англійська мова:

1.с.117 записати слова у словник з перекладом, впр. 5 с.117 прочитати, зробитип письмовий переклад, постаивити 8 питань до прочитаноготексту письмово.

2.Впр. 6-7 с.119 прочитати, зробити письмово короткий запис біографії письменників впр. 7, вивчити напамять біографію одного із англійських письменників на вибір.

Географія

20.01.21. Прочитайте параграф 25 (ст. 124 – 127, до боліт). Запишіть тему: Озера, їх типи, особливості водного режиму. За текстом параграфа складіть і запишіть таблицю «Класифікація озер за типом походження їх улоговин» . У таблиці запишіть інформацію по таких колонках: Тип улоговини, Умови утворення, Приклади озер. У практичних зошитах продовжте виконання практичної роботи №7 – на контурній карті позначте зазначені озера України. Попрацюйте з фізичною картою України – вільно вмійте знаходити річки і озера України.

22.01.21. Прочитайте параграф 25 (ст. 127 – 130), запишіть тему: Болота, їх типи і поширення. Водосховища та канали. Запишіть конспект. Закінчіть виконання практичної роботи №7.

Основи здоров'я

20.01.21. Прочитати параграф 14, записати тему, план; усно проаналізувати ілюстрацію на ст. 73; знайти в Інтернеті відеоролик із завданням на ст. 72.

Українська мова

1. Опрацювати параграф 17. Вправи 171, 173, 174, 175

2. Параграф 18, вправи 179, 181, 183 – УСНО; 182, 185, 186 – ПИСЬМОВО

Українська література

1. Опрацювати ст. 130 -131 . Написати власний верлібр на вільну тему. Виконати д. з. на ст. 131 (1, 2)

2. Опрацювати ст. 132 – 134. Виконати д. з. на ст. 134

Фізика:

3 19.01 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6346263 Повторити §8-16
4 21.01 Контрольна робота https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-teplovi-yavischa-agregatni-stani-rechovini-fizika-8-klas-150792.html Д/з: Підготуватися до захисту навчальних проєктів

29.03-02.04:

Фізика:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
30.03 Розв’язування задач Повторити §31, виконати Впр.31(2) Д/з експериментальне завдання на с.167
01.04 Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників https://www.youtube.com/watch?v=d1WKsSApXGA&t=8s Виконати необхідні розрахунки та записи. Зробити висновок

Інформатика:

ü Складання та виконання алгоритмів з елементом управління «список, що розкривається»

Підручник § 24, ст. 166-169 (підручник 8 клас)

ü Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин.

Підручник § 25, ст. 170-172

Українська мова:

1. Опрацювати параграф 28, вправи 296 і 299

2. Виконати онлайн тести з теми «Синтаксис. Пунктуація. Просте ускладнене речення». Підготуватися до контрольної роботи

Українська література:

1. Написати коротку характеристику головних героїв і проблематику твору Олеся Гончара «Бригантина» (позакласне читання)

Прочитати повість Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути». Опрацювати біографію авторки. Написати коротку характеристику головних героїв

Трудове навчання:

Проект "Страви української кухні"

Біологія:

п. 46 завд.ст. 204

п. 47 завд. ст.208

Хімія:

п.28

п.29 ст.110-111 завд.1-3 ст.113

05.04-09.04:

Фзика:

06.04 Паралельне з’єднання провідників Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 §32, Впр.32(2)
08.04 Розв’язування задач №15.56, 15.57 (Гельфгат)

Українська мова:

1. Виконати завдання з презентації. Опрацювати параграф 31, виконати вправу 312

2. Опрацювати параграф 32, виконати вправи 317 (усно), 320, 323

Українська літнратура:

1. Записати проблеми дорослішання і роль дорослих у вихованні кожного з головних героїв повісті Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути»

2. Записати композицію повісті Ніни Бічуї

Інформатика:

ü Складання та реалізація алгоритмів із циклом із лічильником у середовищі програмування § 25, ст. 172-174 (підручник 8 клас)

ü Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин. § 25, ст. 174-178

Практична робота 13 Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

Підручник § 26, ст. 179-180

Алгебра:

05/04-§25,№№933(н),935, 937(н)

07/04-§25, №№939(н), 941(н),943

Геометрія:

06/04-§26, №№948, 950, 952

08/04-повт. §26, №№954, 961, 966

Біологія:

п. 48 завд. ст. 214

п. 49 завд. ст. 218

Хімія:

п.29 ст.111-112 завд. 4-6 ст. 113

повт. п.29 завд.7-10 ст. 113

Трудове навчання:

Проект "Страви української кухні"

12.04-16.04:

Українська мова:

1. Опрацювати параграф 33, виконати вправи 332 (усно), 336, 339, 342

2. Опрацювати параграф 35, виконати вправи 357 і 360 (усно); 359, 361, 364

Українська література:

1. Опрацювати ст. 241 підручника і записати композицію твору «Шпага Славка Беркути»

2. Вивчити напам’ять уривок з тексту на ст. 230 (останній абзац)

Алгебра, 8кл

12/04-§25,№№947, 949(н), 954

14/04-§23, №№863, 868, 873

Геометрія, 8кл

13/04- повт. §22-26, №№4-9, ст.182

15/04-повт. §22-26, №№10-11, ст.182

Фізика:

13.04 Інструктаж БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників https://www.youtube.com/watch?v=c0avxx222Y4 Виконати роботу за допомогою віртуальної лабораторії. Виконати необхідні розрахунки та записи. Зробити висновок
15.04 Розв’язування задач Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Повторити §32, виконати завдання

Інформатика:

ü Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.

§ 27, ст. 181-183 (підручник 8 клас)

ü Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування

Підручник § 27, ст. 183-188

Трудове навчання:

Проект "Страви української кухні"

Біологія:

п.50 завд.ст 222

п 51 завд.ст.226

Хімія:

п.30 завд 2,3 ст 116

п 31 завд 1,2 ст.119

19.04-23.04:

Алгебра:

19/04-§26,№№967, 969, 971

21/04-§26, №№978, 981, 983

Геометрія:

20/04- к/р

22/04-повт. §1-11 №391, 421, 406, 428

Фізика:

20.04 Робота і потужність електричного струму Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацювати § 33, виконати Впр.33(7)
22.04 Розв’язування задач https://www.youtube.com/watch?v=34p05O-NOcI Опрацювати відео, повторити § 33, виконати № 16.16, 16.21. Д/з: № 16.17 (Задачі зі збірника Гельфгат)

Інформатика:

ü Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних засобами мови програмування

§ 27, ст. 188-191 (підручник 8 клас)

ü Практична робота 14. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних

Підручник § 27, ст. 100-192

Біологія:

п.52 завд. ст.230

п 53 завд. ст.233

Хімія:

п.32 завд.2 ст.122

повт. п. 32 завд. 3-5 ст.122

Трудове навчання:

Проект "Світильник"

26.04-30.04:

Алгебра:

26/04-повт.§24-26,№№1-9, ст.219-220

28/04-к/р

Геометрія:

27/04- повт. §12-17, №№595, 604,611, 618

29/04-повт. §18-21, №№783, 798, 808(1}

Фізика:

27.04 Закон Джоуля-Ленца. Електро-нагрівальні прилади Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацювати презентацію, записати опорний конспект, виконати завдання з останнього слайду презентації
29.04 Струм в металах Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацювати параграф 36, усно відповідати на питання

Інформатика:

ü Розв’язування компетентнісних задач

§ 35, ст. 235-236 (підручник 8 клас)

Біологія:

п.54 завд. ст. 238 п.55

п.56 завд.ст. 248

Хімія:

п.Практ.робота 1 ст.123

п.33 завд. 1-3 ст.125

Трудове навчання:

Проект "Світильник"

05.05-07.05:

Алгебра:

05/05-повт.§1-8, №№4-7, ст.68

Геометрія:

06/05- повт. §22-26, №№980, 988, 993

Фізика:

06.05 Струм в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 Опрацювати параграф 37, виконати Впр.37(4-5)

Біологія:

п.57 завд.ст.252

п.58 завд.ст.255

Хімія:

п.34 завд.1-4 ст.127-128

Практ.робота 2 ст.128

Трудове навчання:

Проект "Світильник"

Кiлькiсть переглядiв: 86

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Липень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031