І тиждень (11-15.01.2021)

Зарубіжна література:

12.01- конспект стор 121- 128Д/з: знати біографію М. Лермонтова;

13.01- ст. 122-123, аналіз віршів (письмово)

Алгебра:

1. 11.01 Системи нерівностей з двома змінними

§13 №527 №529 №531(1;3)

д/з §13 №530

2. 14.01 Розв'язування систем рівннянь із двома змінними

§13 №533 №538(1) №541(1-3)

д/з §13 №534

Геометрія:

1. 12.01 Знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними

§14(ст. 119-120) №611(1) №613(1) №616(1) №618

д/з §14 №619

2. 15.01 Формула Герона

§14(122-123) №620 №622 №626

д/з §14 №621

Інформатика:

Підручник ст. 206-207

Біологія:

опр.параграф 22 завд.ст.97 та параграф 23 завд.ст 101

Трудове навчання:

Проєкт 2 корисні речі для інтер"єра школи. Вибір об"єкта проектування та його аналоги

Хімія:

Клас Дата Тема Посилання на матеріали Завдання для виконання
9 12.01 Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну https://naurok.com.ua/prezentaciya-
klasifikaciya-himichnih-reakciy-9-klas-14478.html
Опрацювати § 15,скласти конспект виконати впр1-5 стор 51
9 15.01 Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки https://www.youtube.com/watch?v=SXveScHdWIg&ab_channel=%D0%
95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%
D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%
82%D0%B0%D1%8F
Виконати завдання із презентації
9 19.01 Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-skladanna-formuli-spoluki-za-vidomimi-stupenami-okisnenna-elementiv-84232.html Виконати завдання із презентації
9 22.01 Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники https://www.youtube.com/watch?v=WwJgkLuptnQ&ab_channel=JenyShirokova Опрацювати § 16,скласти конспект виконати впр1-5 стор 55

Iсторія України:

п. 10, завд. 2-3, с. 84.

Всесвiтня iсторiя:

п. 15, завд. 11, с.122

Правознавство:

п.14, завд. 3, с.98.

Мистецтво:

п. 17-18, завд 3,5; с.123.

Географія

13.01.21 Прочитати параграф 23, записати тему, план, конспект з обов’язковим визначенням понять і термінів. Виконати практичне завдання стор. 118

15.01.21 Прочитати параграф 24, записати тему, план. За допомогою тексту підручника і карт атласу скласти характеристику річкових систем України у вигляді таблиці

Назва річки Довжи- на Площа басейну Місце витоку Напрям течії Характер течії Режим річки Живле- ння Притоки річки Гирло річки

Виконати практичну роботу №7 (початок) – позначити річки.

Основи здоров'я

13.01.21 Прочитати параграф 13, записати тему, план, що таке духовність, життєві цінності, Піраміду потреб, алгоритм постановки і досягнення мети, опорні точки.

Фізика:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
1 12.01 Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів https://www.youtube.com/watch?v=EL0cFRj2Xjw Виконайте необхідні у відео обрахунки та завдання. Зробіть висновок
2 13.01 Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі https://www.youtube.com/watch?v=k3vZSSUGdk0 §19, Впр. 19(2,3)
3 14.01 Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль https://www.youtube.com/watch?v=nhZrqRkItJc §20, Впр.20(3,4)

Англійська мова:

1.Впр. 1 с.118 усно, впр. 2 с.118 письмово, с.120 записати слова у словник із перекладом і вивчити,

2.Впр. 7 с.121 письмово, переписати текст, заповнити пропуски,

Впр.8-9 с.123 усно.

3. Підготувати письмове повідомлення на тему «Modern inventions» (знайти інформацію в інтернеті)

Українська мова:

12.01 § 15, Впр.2 (письмово відповіді на питання). Д/з: Впр.3,с.57

13.01 Есе «Що робить мене щасливим (-ою)»

Українська література:

11.01 Конспект с.146-147. Читати баладу «Рибачка»

15.01 Читати М.Павленко «Моя класнюча дівчинка». Скласти конспект

ІІ тиждень (18-22.01.2021)

Iсторiя Укр. - п. 11-12, завд.4, с.96; заповнити таблицю "Досягнення укр. культури "

Всесвiтня iсторiя - п. 16, завд. 4-5,8; с.136

Трудове навчання:

Конструювання форми виробу із застосуванням методів з елементами біоніки

Біологія

Опрацювати п.24, завд.ст.105 та п.25, завд.ст.109

Зарубіжна література

19.01- урок позакласного читання М. Лермонтов "Мцирі". Зробитиписьмово характеристику героя ;

20.01- конспект стор 126- 131Д/з прочитайте "Бела", "Максим Максимович"

Алгебра

18.01 роз'язування систем рівнянь із двома змінними

#531(2¸4) 538(3) 541(2¸4)

Повт. §13 #532(1¸3)

21.01 розв'язування задач за допомогою систем рівнянь

§14 #555 #559 #561

§14 #560

Геометрія

19.01 розв'язування вправ

#628 #630

Повт. §14 #629

22.01 знаходження площі трикутника за радіусом вписаного і описаного кіл

§14 ст. 124-125 #635 #637

§14 #638

Хімія:

9 19.01 Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-skladanna-formuli-spoluki-za-vidomimi-stupenami-okisnenna-elementiv-84232.html Виконати завдання із презентації
9 22.01 Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники https://www.youtube.com/watch?v=WwJgkLuptnQ&ab_channel=JenyShirokova Опрацювати § 16,скласти конспект виконати впр1-5 стор 55

Інформатика:

ü Підручник §14 ст. 146-151(підручник 10 клас Морзе)

ü Підручник §15 ст. 152-157(підручник 10 клас Морзе)

Англійська мова:

1.Впр. 1 с.124 письмово, впр. 2 с.124 усно, впр. 3bc.125 письмово

2. с.126 записати слова у словник із перекладом, впр.4-5 с.126 усно, впр. 7 с.127 письмово

3.Впр. 1 с.128 прочитати, зробити письмовий переклад у зошиті,

Географія

18.01.21. Прочитати параграф 27, записати тему, план, конспект параграфа. На відповідних темі картах атласу знайдіть центри хімічного виробництва та виробництва деревини і паперу в Україні.

Основи здоров'я

21.01.21. Скласти міні проєкт за темою «Дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації» (ст. 100 завдання 3).

Фізика:

4 19.01 Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій https://www.youtube.com/watch?v=GtyZCjOgjV0 Опрацювати § 21
5 20.01 Контрольна робота https://naurok.com.ua/test/mehanichni-ta-elektromagnitni-hvili-733307.html Виконати тест
6 21.01 Захист навчальних проектів Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678

29.03-02.04:

Фізика:

Дата Тема Корисні покликання Завдання
30.03 Рух тіла під дією кількох сил: по похилій площині. https://www.youtube.com/watch?v=wfZ14sXoszQ Виконати завдання з відео
31.03 Розв’язування задач https://www.youtube.com/watch?v=HqRPPQjMiqI Опрацювати задачу №4 у §35 та відео
01.04 Рух тіла під дією кількох сил https://www.youtube.com/watch?v=VPnXhbO0drU Опрацюйте відео, запишіть всі задачі. Д/з виконати обчислення з відео.

Інформатика:

ü Визначення теми програмного проекту. Розробка та тестування програмного рішення.

Підручник проаналізувати § 31, ст. 205-206;

ü Розробка та тестування програмного рішення

Підручник проаналізувати § 31, ст. 205-206

Трудове навчання:

Проект "Корисні речі для інтер"єру школи"

Хімія:

п.25 завд.1-5 ст.90

п.26 завд.5 ст.96

05.04-09.04:

Фізика:

06.04 Розв’язування задач Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 № 20.6, 20.7. Д/з: №20.9
07.04 Рух тіла під дією кількох сил Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 §35,№20.8. Д/з: №20.10 (Гельфгат)
08.04 Розв’язування задач Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 №20.12. Д/з: №20.13.

Інформатика:

ü Збір та аналіз відгуків користувачів програми. Підручник проаналізувати § 31, ст. 205-206;

ü Підготовка звіту та презентації проекту. Повторення вивченого матеріалу.

Алгебра:

05/04-§24, №№994, 996, 999

08/04-повт. §24, №1001

Геометрія:

06/04-повт. §18-22, №№1-5, 7-8 ст.206-207

09/04-к/р

Біологія:

п.45 завд. ст. 193

п.46 завд. ст.197

Хімія:

п.27 завд.1-6 ст. 99-100

п.28 завд.1-4 ст.102

Трудове навчання:

Проект "Корисні речі для інтер"єру школи"

12.04-16.04:

Фізика:

13.04 Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу https://www.youtube.com/watch?v=6hpzSdDLQ5s Опрацювати відео та §36, Впр. 36(2)
14.04 Розв’язування задач Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 §36, Впр. 36(4)
15.04 Розв’язування задач Ідентифікатор: 449 635 4415 Код доступу: 12345678 §36, Впр. 36(6)

Хімія:

13.04 Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти. Застосування https://naurok.com.ua/prezentaciya-etanova-kislota-97450.html https://www.youtube.com/watch?v=gG_vcBL9n9o https://www.youtube.com/watch?v=kvE3T6brv_g https://www.youtube.com/watch?v=pN7uenB3Bm0 Переглянути Відео-урок, прочитати § 30 , скласти конспект
16.04 Практична робота № 4. Властивості етанової кислоти https://www.youtube.com/watch?v=GxnhQXbQLKA&ab_channel=MONUKRAINE Переглянути Відео-урок, скласти конспект

Алгебра:

12/04- повт.§21-24, №№1-9,ст.227-228

15/04-повт. §21-24, к/р

Геометрія:

13/04-повт. §11-14, №№4-6, ст.131-132

16/04- повт. §11-14, №№7-9, ст.131-132

Інформатика:

ü Розв’язування компетентнісних задач

§ 31, ст. 205-206;

ü Розв’язування компетентнісних задач.

§ 31, ст. 205-206

Біологія:

п.47 завд.ст 201

п 48 завд.ст 205

Хімія:

п 29 завд 1-6 ст 104

п 30 ст 104-106 завд.7,8 ст.109

Трудове навчання:

Проект "Корисні речі для інтер*єра школи"

19.04-23.04:

Алгебра:

19/04- повт. «Пропорції. Відсотки. Відсоткові розрахунки» №1-15

22/04-№1-3, варіант 1

Геометрія:

20/04-повт. «Чотирикутники», №2-6

23/04- №1-8

Фізика:

20.04 Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки https://www.youtube.com/watch?v=JEEzYq3YA9M Переглянути відеоурок, опрацювати § 37, виконати експериментальне завдання на с.234
21.04 Досягнення космонавтики https://www.youtube.com/watch?v=RYmy4JeXe_M Переглянути відео
22.04 Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах https://www.youtube.com/watch?v=_Rdqm4pCIsQ Опрацювати відеоурок, та § 38, виконайте експериментальне завдання на с.240

Інформатика:

ü Розв’язування компетентнісних задач.

§ 31, ст. 205-206;

ü Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту.

Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту. § 32, ст. 217-218.

Хімія:

20.04 Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія https://www.youtube.com/watch?v=MzfNKp7
vi44&ab_channel=%D0%
A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%
D0%BE%D0%BD%D0%BB%
D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%
B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%
D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B
0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA

https://www.youtube.com/watch?v=P0ORV1
FF1eo https://www.youtube.com/watch?v=Gu40tOryq7o
Переглянути Відео-урок, скласти конспект
23.04 Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів https://www.youtube.com/watch?v=8gcn5svsXcs&ab
_channel=MONUKRAINE
https://naurok.com.ua/pre
zentaciya-zhiri-sklad-zhiriv-fizichni-vlastivosti-prirodni-
y-gidrogenizovani-zhiri-biologichna-rol-zhiriv-40963.html
http://himikkozirev.ucoz.ua/load/cikavi_fakti/pro_organi
chni_rechovini/cikavi_fakti_pro_zhiri/66-1-0-222
Переглянути Відео-урок, прочитати §31 , скласти конспект

Трудове навчання:

Проект "Корисні речі для інтер"єра школи"

Біологія:

п.50 завд.ст. 215

п.51 завд.ст.219

п.52 завд.ст.223

26.04-30.04:

Алгебра:

26/04- повт. «Формули скороченого множення та х застосування», №№1-8

29/04-повт. «Тотожні перетворення раціональних виразів», №№

Геометрія:

27/04-повт. «Декартові координатита вектори на площині», №1-3

30/04- повт. «Знаходження площ многокутників», №№1-9, ІІ-В.

Фізика:

27.04 Розв'язування задач Переглянути відеоурок, зробити записи розв'язаних задач. Д/з: Повторити параграф 38, виконати Впр.38(2)
28.04 Лабораторна робота № 7 "Вивчення закону збереження механічної енергії" https://www.youtube.com/watch?v=yiuFZIit6Yo&t=22s Опрацюйте відеододаток до підручника, зробіть відповідні записи, обрахунки, висновки
29.04 Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=fsXQsaZ3XBw&t=337s Опрацювати відео, зробити всі необхідні записи

Інформатика:

ü Виконання колективного навчального проекту

§ 32, ст. 217-218.

ü Виконання колективного навчального проекту

§ 32, ст. 217-218.

Хімія:

27.04 Вуглеводи: глюкоза та сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на глюкозу. Лабораторний дослід № 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом https://www.youtube.com/watch?v=7BLUdt1qD-o&ab_
channel=MONUKRAINE

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vuglevodi-9-klas-30519.
html https://www.youtube.com/watch?v=YVpr5GPfBgg
Переглянути Відео-урок, прочитати §32,33 скласти конспект, виконати завдання 1-6 стор 118
30.04 Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісна реакція на крохмаль. Лабораторні досліди № 13-14. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. https://www.youtube.com/watch?v=LahYHVwyD50&ab_
channel=MONUKRAINE
https://naurok.com.ua/prezentaciya-
vuglevodi-9-klas-30519.html https://www.youtube.com/watch?v
=WLikXdwxLAk
https://www.youtube.com/watch?v=ZW2GsH5sAe0 https://portfel.info/stuff/gdz_9_klas/khimija_zoshit_dlja_
laboratornikh_doslidiv_titarenko/laboratornij_doslid_13/233-1-0-60874
Переглянути Відео-урок, прочитати § 34-35. скласти конспект виконати завдання 1-7 стор 122

Трудове навчання:

Проект "Корисні речі для інтер"єра школи"

Біологія:

п. 53 завд.ст.227

п.54 завд.ст. 233

п.55 завд.ст.237

05.05-07.05:

Алгебра:

06/05- повт. «Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних», завдання 1-2

Геометрія:

07/05-повт. «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга», №1-3

Фізика:

05.05 Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження в природі https://www.youtube.com/watch?v=Pwwc6qCtsfQ Завдання: опрацювати параграф 39 та відео
06.05 Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах https://www.youtube.com/watch?v=XhpnNYcRjQg Опрацюйте відео, повторіть параграф 39

Хімія:

9 07.05 Практична робота № 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах https://www.youtube.com/watch?v=Umj7tfvQZ3w&ab_channel=MONUKRAINE Переглянути Відео-урок, скласти конспект

Трудове навчання:

Проект "Корисні речі для інтер"єра школи"

Біологія:

п.56 завд. ст.241

п.57 завд.ст.245

Кiлькiсть переглядiв: 85

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Липень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031